Kongre ANA PROGRAMI

13. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresiwww.hsyk-antalya.org
4. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi www.isg-antalya.com
30 Kasım – 03 Aralık 2022  – Royal Taj Mahal Hotels, Evrenseki Mevkii, Antalya, Türkiye
30 Kasım 2022 - Çarşamba
12:00 – 24:00
Kayıt ve Otele Yerleşme
14:00 – 17:00
KURS -1 / ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU = Eğitimci : Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU,
18:30 – 19:30
Resmi Açılış, Hoşgeldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği
01 Aralık 2022  - Perşembe
09:00 – 10:30
 
RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ
(Ortak Konferans)
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Allen C. MEADORS, Eş -Başkanı,Kurucu Rektör, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, Kurucu Rektör, ABD
Prof. Dr. Rashid Bin KHALFAN, Eş -Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı,  Sultan Qaboos Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Tıp Eğitimi ve Enformasyon Bölüm Başkanı, UMMAN SULTANLIĞI
Semra AKÇAY,TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Haydar SUR, (13.HSYK -Bilim Kurulu Başkanı), Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı AbD Başkanı, SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, (4.İSG -Bilim Kurulu Başkanı),Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa, TÜRKİYE
10:30 – 10:45
Kahve Arası
10:45 – 12:45
AÇILIŞ KONFERANSI  Ortak Konferans
Konferans 1-2
SAĞLIK FİNANSMANINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR VEYENİLİKLER- GERÇEK VERİLERLE STRATEJİ GELİŞTİRME, KLİNİK KALİTE, DEĞER BAZLI ÖDEME SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
 
Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar
Jeff Bolles, Ph.D.,MBA,MCHES,  Yönetici, MBA Programı, Kuzey Caroline Pembroke University, MHA programının eski Direktörü, Mount Olive University, ABD, (ONLINE)
Sağlık Araştırmalarında Ülkeler Arası Veri Paylaşımı, Avrupa Birliği Kişisel Verileri Koruma Kanunu Doğrultusunda Hukusal Yaklaşım 
Davit CHOKOSHVİLİ, Lüksemburg Biyotıp Sistemler Merkezi,LÜKSEMBURG(ONLINE)
Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu, Covid-19 sonrası yeni öneriler
Doç. Dr. Silvia RİVA  St. Mary Üniversitesi, Londra, İNGİLTERE BİRLEŞİK KRALLIK(ONLINE)
Gerçek Covid-19 verileri ile Strateji Geliştirme. UnCover-EU-Horizon Projesi
Prof. Dr.  Jose Luis Peñalvo, Institute of Tropical Medicine (ITM) in Antwerp, Belgium(ONLINE)
Sağlık Hizmetlerinde Klinik Kalite Yönetimi ve Değer Bazlı Ödeme Sistemleri
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
12:45– 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:30
KONFERANS 3
Ortak Konferans
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ, KALİTE, HASTA GÜVENLİĞİ,
HASTA DENEYİMLERİ, KAZANIMLAR VE POLİTİKALAR, SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zarema OBRADOVİC, Sağlık Bakanlığı, Sarejova Halk Sağlığı Enstitüsü, BOSNA HERSEK
Konuşmacılar
Medical waste- a challenge for the healthcare system
Zarema Obradovic1, Amina Obradovic-Balihodzic2, Arijana Halugic3  Ema Pindzo1
1.University of Sarajevo-Faculty for Health Studies, BOSNİA AND HERZEGOVİNA
2.Institute for Public Health of Canton Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
3.University Clinical Center Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Büyük veri ve federated analiz
Prof. Ernestina MENASALVAS, Madrid Politecnica Üniversitesi,Bilgisayar Bilimleri Bölümü,Madrid, İSPANYA(ONLINE)
Sağlık Politikaları ve Hasta Güvenliği
Emilia Hovagimyan -Hukuk doktoru, Avukat BULGARİA, PLOVDİV
Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar
Dr. Öğr.Üyesi Selver GÖK,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
15:30 – 15:45
Kahve Arası
15:45 – 17:00
KONFERANS 4
Ortak Konferans
SAĞLIK SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ-TEKNOLOJİK YENİLİKLER
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ŞİDDET   / SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET VE MOBBİNG
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI MOBBING VE ŞİDDETİ ÖNLEME
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, İstanbul, TÜRKİYE
Konuşmacılar
21.Yüzyıl da Sağlık Profesyonellerinin Yeni Yetkinlikleri
Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, İstanbul, TÜRKİYE
İnovasyonda Kalite  (ONLINE)
Prof. Dr. İsmail ÜSTEL,Serbest Danışman,TÜRKİYE
Sağlık Yönetimi ve Kalite
Dr. Özgür ÖZMEN, Avrasya GOP Hastanesi, Yönetim Kurulu Üyesi, İşletme Direktör Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, İstanbul, TÜRKİYE
Sağlıkta Mobbing ve Etkileri
Dr. M. Ozan UZKUT, Avukat, Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği, Başkanı, Antalya, TÜRKİYE
21:00 - 22:30
KURS-2
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN UYGULAMALAR KURSU “Yalın İletişim” / Eğitmen=Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ

02 Aralık 2022 – Cuma
09:30 – 10:30
Eş Zamanlı Oturumlar– 1
= HSYK -
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞME VE YALIN YÖNETİM 
SAĞLIK BAKIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nevzat Kahveci -Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa,TÜRKİYE
Konuşmacılar
Yalın Yönetimde İnsan Kaynakları Ve Performan Yönetimi
Prof. Dr. Nevzat Kahveci -Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa,TÜRKİYE
Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik ve Dijitalleşme (ONLINE)
Op. Dr. Aziz Ahmet SUREL, Ankara Şehir Hastanesi -Koordinatör, Başhekim -Ankara, TÜRKİYE
Sağlıkta Büyük Veri Yönetimi. Verilere Dayalı Strateji Geliştirme. UnCover-EU-Horizon Projesi Türkiye analizi
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Çocuk Kliniklerine İç Mimari Dokunuş
Dr.Öğr.Üyesi Gürbüz AKÇAY - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Abdullah Bahaeddin AKÇAY -  İç Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
09:30 – 10:30
Eş Zamanlı Oturumlar– 1
= İSG -
SAĞLIK ÇALIŞANLARNININ MARUZ KALDIĞI RİSKLER, SAĞLIK KURULUŞLARINDA RİSK ANALİZLERİ VE RİSK YÖNETİMİ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
Sağlık Kuruluşlarında Biyolojik, Kimyasal, Fiziksel Ve Psikososyal Risk Etmenleri, Risk Yönetimi
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Selcan GÜRSEL, Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, İstanbul
Pandemi Sürecinde Kamu Çalışanlarında Stresli Yaşam Düzeyi Ve İlişkili Faktörler (ONLINE)
Leyla Karaoğlu -  Prof. Dr. Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye
Demet Karagöz - Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye
10:30 – 11:00
Kahve Arası
11:00 - 12:00
Eş Zamanlı Oturumlar– 2
= HSYK -
HASTA  VE SAĞLIK ÇALIŞANI ODAKLI  SAĞLIK HİZMETLERİ
SAĞLIK ÇALIŞANLAREININ COVİD-19 SÜRECİNDE MARUZ KALDIKLARI RİSKLER VE İŞ DOYUMU /KLİNİK UYGULAMALARDA YÖNETİM
Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz AKÇAY,Pamukkale Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Yönetimi Eğitimine Yönelik Paydaş Geri Bildirimlerinin Analizi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği
Birkan Tapan - Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
Neşe Algan Çapraz - Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Aşısına Yönelik İnanç ve Engellerinin Araştırılması (ONLINE)
Sadiye Arsoy -Selçuk Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya,TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Emel Filiz, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya, TÜRKİYE
Hemşirelerde Covid-19 Korkusu Ve İş Doyumu(ONLINE)
Merve Korkmaz - Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
Semanur Kumral Özçelik - Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul/Türkiye
Sağlık Hizmetlerinde Bilişsel Mahremiyetin Çalışanlar Gözünden Değerlendirilmesi
Çiğdem ÜNSAL1, Rabia Gamze YERLİKAYA2,  Meryem YAŞAR KOCABEY3,Dilek ÇAYIRLI⁴,
Semra ÖZCAN ⁵, Yasemin YAYLACI6, Neslihan KAYA7
1Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi- Zonguldak - 2 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü-Atatürk Devlet Hastanesi -Antalya,  3 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü-Kocaeli, ⁴Zonguldak Adsm- ⁵Gökçebey Devlet Hastanesi-Zonguldak, 6devrek Devlet Hastanesi Zonguldak, 7zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü- Zonguldak
10:45 - 12:00
Eş Zamanlı Oturumlar– 2
= İSG -
TÜRKİYE’ DE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ MEVZUATI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SAĞLIK PROFESYONELLERİ EĞİTİMİ, ÖNEMİ VE İZLENMESİ
Oturum Başkanı
Semra AKÇAY, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Türkiye’ de İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı
Dr. İlkay YAVUZ,TC Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSGM Uzman, Ankara, TÜRKİYE
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sağlık Profesyonelleri Eğitimi, Önemi
Şahin SERİM,İSG Uzmanı, Serbest Danışman, Ankara, Türkiye
Durum Eylem Planı Uygulamaları (ONLINE)
Elif Bayhatun -  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi /İstanbul
Deniz Hayta - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi /İstanbul
Sibel Sezer - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi /İstanbul
Ahmet Pulur - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi / İstanbul
12:00 – 14:00
Öğlen Yemeği
14:00 – 15:00
Eş Zamanlı Oturumlar– 3
- HSYK -
SAĞLIK FİNANSMANINDA ULUSLARARASI DENEYİMLER, KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK FİNANSMANI SİSTEMLERİ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. H. Emre BURÇKİN,IMBL Üniversitesi Onursal Profösör, Consulta Co-Yönetim Kurulu Başkanı- Türk-İtalyan Iş adamları Derneği Başkanı, KIBRIS
Konuşmacılar
Kamu Özel Ortaklığı Modeli İle İşletilen Hastanelerde Finansman Süreçleri Ve Sözleşme Yönetimi
Sevinç GÜLTEN - Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü, Adana, Türkiye
Hastane yönetiminde verimlilik ve performans başlık
Cihan ERARSLAN, Sağlıkta Kalite Uzmanı, SKSPro Proje Yöneticisi, 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Teknopark, TÜRKİYE
Pnemotoraks Vakalarının Geriye Dönük İncelenmesi (Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde)
Alper TABUR, Ayhan TABUR, Ayşe BOZKURT,
*Op.Dr., Kocaeli SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli
**Op.Dr. Gazi Yaşragil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır
Duysal Pazarlamanın Sağlık Sektörüne Etkileri (ONLINE)
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun GÜVEN,Avrasya Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Yoğun bakımlar hemodiyaliz risk değerlendirmesi
Ahmet PULUR - Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi, İstanbul,  TÜRKİYE
Elif Bayhatun - Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi , İstanbul,  TÜRKİYE
14:00 – 15:15
Eş Zamanlı Oturumlar– 3
- İSG -
İŞ KAZALARI, ANALİZİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ
HASTANELERDE İĞNE BATMA YARALANMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Oturum Başkanı
Dr. Ayhan TABURSBÜ - Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis, Diyarbakır, TÜRKİYE
Konuşmacılar
İş Kazaları, Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Açısında Önemi
Ekin KARAKAYA ÖZKAN,TC Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uzman, Ankara, TÜRKİYE
Bir Üniversite Hastanesinde Son İki Yıl İçinde Bildirimi Yapılan İş Kazaları Ve Ramak Kala Olayların Değerlendirilmesi(ONLINE)
Halime Özkul -  - İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı / Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkiye
ali ceylan - Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı/ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkiye
Pandemi Sürecinde Atık Toplama Personellerinin Covid 19 Korkusunun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi (ONLINE)
Arslanoğlu, Ali Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Türkakın, Arzu Yüksek Lisans Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Çelik, Melike Yüksek Lisans Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye
15:00 – 15:30
Kahve Arası
15:30 – 17:00
Eş Zamanlı Oturumlar– 4
- HSYK -
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇEVRE VE AFET YÖNETİMİ
SAĞLIKTA HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM // SAĞLIK TURİZMİ
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU, SBÜ – Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Hizmeti Sunum Alanlarında Çalışanların Kalite Algısının Ölçülmesi; İstanbul İli Kamu Hastaneleri Örneği (ONLINE)
Ali Arslanoğu, Sevda Arslan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
"Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Bağlılığın Sosyo Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi"
Doç. Dr. Ali Arslanoğu*,Elif Kıyık*
*SBÜ, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
**SBÜ- Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
“ Hasta Ve Sağlık Çalışanı İlişkisi ”
Gönül DİLEK, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu İdari Amir, İstanbul, Türkiye
Türkiye’ de Sağlık Turizminin Gelişimi
Umut Ozan ARSLAN,  MedAssist Tuz.A.Ş. – Sağlık Turizmi İşletme Müdürü, İstanbul
Sağlık Turizminin Doğuşu, Bugünü ve Geleceği
Aynur BOZKURT SAKALLI,Ödemiş Devlet Hastanesi, Sağlık Turizmi Sorumlusu, İzmir
Eş Zamanlı Oturumlar– 4
- İSG -
SAĞLIK PROFESYONELLERİNDE ENFEKSİYON GÖRÜLME SIKLIĞI, EL YIKAMA BİLİNCİ OLUŞTURMA, HİJYEN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIKLARI VE SEBEPLERİ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke,
Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Konuşmacılar
Sağlık  Profesyonellerinde  Enfeksiyon Görülme Sıklığı, El Yıkama Bilinci Oluşturma
Prof. Dr. Rashid Bin KHALFAN, Eş -Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı,  Sultan Qaboos Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Tıp Eğitimi ve Enformasyon Bölüm Başkanı, UMMAN SULTANLIĞI
Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları ve Sebepleri
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Direktörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Afet tıbbı, Olay yeri yönetimi ve temel yaşam desteği
Alper Tabur*, Ayhan Tabur**, Fatih Orhan***
*Op.Dr., Kocaeli SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli
**Op.Dr. Gazi Yaşragil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır
*** Öğt. Gör. Dr. SBÜ GSMYO, Ankara, TÜRKİYE
17:00 – 18:00
KURS-2
SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK KURSU
Eğitmen; Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE,
Misafir Profesör,UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
21:00 – 23:00
GALA EĞLENCESİ
03 Aralık 2022 – Cumartesi
09:30 – 10:30
KONFERANS –5
Ortak Konferans
SAĞLIK TURİZMİNDE AKREDİTASYON SİSTEMLERİ VE İNNOVASYON
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Haydar SUR, (Bilim Kurulu Başkanı), Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör,UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Dijitalleşme ve Dijital Hastaneler Konusunda Beklentiler
Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK, Sağlık ve Hastane Yönetimi, PPP ve HIS Danışmanı, Uluslararası Proje Yöneticisi, TÜRKİYE
Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme Ve Geleceği
Güner MOLLAOĞLU, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi, Kalite Direktörü, İstanbul, TÜRKİYE
Sağlıkta Kalite Standartlarının Çalışanlar Gözünden Değerlendirilmesi
Semra ÖZCAN1, Rabia Gamze YERLİKAYA2, Meryem YAŞAR KOCABEY3,Dilek ÇAYIRLI⁴, Çiğdem ÜNSAL⁵, Yasemin YAYLACI6, Neslihan KAYA7
1Gökçebey Devlet Hastanesi-Zonguldak, 2 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü-Atatürk Devlet Hastanesi -Antalya,  3 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü-Kocaeli,   ⁴Zonguldak Adsm-Zonguldak,   ⁵Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi-Zonguldak - 6 Devrek Devlet Hastenesi-Zonguldak, 7 Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü-Zonguldak
11:45 – 12:30
SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ OTURUMU: 
KAPANIŞ
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör,UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Rashid Bin KHALFAN, Eş -Başkanı,Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLIĞI
Prof. Dr. Haydar SUR, (Bilim Kurulu Başkanı), Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa, TÜRKİYE