Bildiri Gönderim Kuralları

BAŞLIK
Başlık uzunluğu 2 satırı geçmemeli ve tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.
YAZARLAR
Yazar adları unvan belirtilmeden tam olarak soyadı, adı şeklinde ve bağlı olunan kurum/ şehir/ ülke yazılmalı ayrıca bildiriyi sunacak yazarın adı koyu renkli ve yazar adının altı çizilmelidir.
FORMAT
Özetler; kongre web sitesi ( bildiri gönder) gönderim sistemi üzerinden TÜRKÇE - İNGİLİZCE olarak gönderilmelidir.
Dosyayı kaydederken yazar ismi ile kayıt edilmelidir. Kısaltmalar yapılarak dosya ismi oluşturulmamalıdır.
Gönderilecek özet sırasıyla Başlık/ Yazar/ Kurum/ Unvan/ Giriş/ Amaçlar/ Yöntem/ Bulgular ve Sonuç
Kısımlarını içermeli ve 500 kelimeyi aşmamalıdır.
Bir özet için yalnızca 1 A4 sayfa hazırlanmalıdır.
Bildiri özetinin revizyondan sonraki enson halinin bir örneği de kongre sekreterine e-mail olarak gönderilmelidir
AMAÇ
Çalışma projenin amacını ve içeriği hakkında bilgi açıklamalıdır.
YÖNTEM
Çalışmayı ve kullanılan yöntemleri kısaca açıklamalıdır.
BULGULAR
Bulguları özetlemeli ve yeterli kanıt sunulmalıdır.
SONUÇ
Kısaca ana sonuç/sonuçları belirtmelidir.
ÖZET İÇERİK
Bildiri ve posterler kongrede dağıtılmak üzere kitap haline getirileceğinden özet metin olarak gönderilmelidir.
Maksimum 500 kelime olmalı ve 1 A4 sayfasını geçmemelidir.
Bildiri ve poster özetleri gönderildiği şekilde yayınlanacağından dolayı üzerinde bir değişiklik yapılamayacaktır.
Bildiri ya da posterin hangi konu ile ilgili olduğu belirtilmelidir.
Sözlü sunum ya da poster sunum ya da sözlü / poster sunum olmak üzere gönderildiği belirtilmelidir.
Sonuçları netleşmeyen ve sonuçları toplantıda sunulacaktır gibi ifadeler içeren çalışmalar Kabul edilmeyecektir. Tüm metin tek boşlukla 11 pt ve Arial yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
Bildiri boyunca paragraph arası bırakılmamalıdır. Paragraf başlangıcında 5 vuruş boşluk bırakılmalıdır.
Metin içinde kullanılan kısaltmalar parantez içinde açık hali yayınlanılmalıdır.
POSTERLER
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır.
Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.

 

 

 

 

SAĞLIK
AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ
SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ
Health Care Academician Journal
www.saglikakademisyenleridergisi.com
www.scopemed.org
Mevcut Yayın  : 2020, Cilt: 7, Sayı: 2
ISSN                  : 2148-7472 --  ISSN (Online): 2636-7572
BASIM              : Yılda 4 Defa Yayımlanır
YAYIMCI          : Dünya Bilimsel Ar. Yay. Tur. Kongre Org. Ltd. Şti.
EDİTÖRLER      : Prof. Dr. Seval AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU, Selahattin TUNCER
·       Dergimiz Akademik teşvik yönetmeliğine uygundur.
·       Yayınlanan makaleler katılan Akademisyenler tarafından akademik teşvik puan hesaplamasında kullanılabilir.Alan indexli taranan dergidir.
·       Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Hakemli bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.
·       Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır. İlk sayıdan itibaren yayınlanan tüm makaleler DOI numarası almaktadır. Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “ScopeMed, Türk Atıf Dizini, İndexScholar, ASOS İndeks,  Google Scholar ve Akademik Dizin” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslarararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.
·       Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makale ve yazı metinleri ve makalelerin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.
·       Sağlık Akademisyenleri Dergisinin tüm basım ve yayın hakları Dünya Bilimsel Araş. Yay. Proj. Tur. Kongre Org. San. Tic. Ltd. Şti’ ne aittir.
·       Kongrelerimizde sunulan tüm sunumlar, bilimsel komite tarafından değerlendirilerek, ödül alan sunumlar dergimizde ücretsiz olarak yer alabilmektedir.