Kongre TASLAK PROGRAMI

01 Kasım 2023--- Çarşamba
13:00
Kayıt
18:30–19:30
Kongre Kayıt ve Hoş Geldiniz Kokteyli
02 Kasım 2023 --- Perşembe
09:30 – 10:00
RESMİ AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
Konuşmacılar
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi  Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi UMMAN SULTANLIĞI
10:00 – 11:00
Konferans 1 = AFETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Konferans 2 = AFETLERİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE FİZİKSEL VE PSİKOSOSYAL ETKİLERİ
11:00 – 11:15
Kahve Arası
11:15 - 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -1
Oturum 1.1 AFET VE ACİL MÜDAHÂLE ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞACABİLECEĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ
Oturum 1.2 AFET YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ
Oturum 1.3 TEKNOLOJİK AFETLER, ENDÜSTRİYEL KAZALAR VE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -2
Oturum 2.1 HASTANE PERSONELLERİNDE İŞ KAZALARI
Oturum 2.2 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIKLARI VE SEBEPLERİ
Oturum 2.3 SAĞLIK  PROFESYONELLERİNDE  ENFEKSİYON GÖRÜLME SIKLIĞI, HİJYEN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
15:00 – 15:15
Kahve Arası
15:15 – 16:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -3
Oturum 3.1 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI MOBBING VE ŞİDDETİ ÖNLEME
Oturum 3.2 RADYOLOJİ ÜNİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Oturum 3.3 MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİ
16:30 - 17:15
Konferans  3 = SAĞLIK ÇALIŞANLARNININ  afetlerde MARUZ KALDIĞI  RİSKLER, KENTSEL ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
17:15-18:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -4
Oturum 4.1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SAĞLIK PROFESYONELLERİ EĞİTİMİ, ÖNEMİ VE İZLENMESİ
Oturum 4.2 İŞ HUKUKU, SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARI
Oturum 4.3  İŞ HİJYENİ VE  GÜVENLİK KÜLTÜRÜ VE  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİN’DEKİ ROLÜ
03 Kasım 2023 --- Cuma
09:30 – 10:30
Konferans 4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI, KALİTE, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ STANDARTLARI
10:30 – 11:00
Kahve Arası
11:00 – 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -5
Oturum 5.1 İŞ KAZALARI, ANALİZİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Oturum 5.2 SAĞLIK KURULUŞLARINDA (HASTANELER, HEMODİYALİZ MERKEZLERİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ, AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ) RİSK ANALİZLERİ VE RİSK YÖNETİMİ
Oturum 5.3 SAĞLIK KURULUŞLARINDA KİMYASAL, FİZİKSEL VE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ, STRES YÖNETİMİ
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -6
Oturum 6.1  İŞ YERİ HEKİMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ ROLÜ, KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Oturum 6.2 İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN SAĞLIK KURULUŞLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
Oturum 6.3 AFET VE ACİL DURUMLARDA HASTANE TEKNİK BAKIM BİRİMİ İSG FAALİYETLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
15:15 – 15:30
Kahve Arası
15:30 – 16:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -7
Oturum 7.1 AFET VE ACİL DURUM PLANLAMASI
Oturum 7.2  TEKNOLOJİ YÖNETİMİ, GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ
Oturum 7.3 İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ
16:30-17:30
Konferans 5 = SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MOBBİNG VE TÜKENMİŞLİK ARAŞTIRMALARI
04 Kasım 2023 --- Cumartesi
10:00– 11:00
Konferans 6 =AFET VE ACİL DURUMLARDA KİŞİSEL KORUMA TEKNOLOJİSİ
11:00 – 12:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -8
Oturum 8.1 HASTALIKLARDAN KORUNMA PRENSİPLERİ VE TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI
Oturum 8.2 TÜRKİYE ‘DE AFETLER VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
Oturum 8.3 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI ARASINDAKİ İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ
12:00-13:00
KAPANIŞ OTURUMU
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Direktörü, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE, Misafir Profesör, UNC-P, Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi UMMAN SULTANLIĞI