Ana Konular

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÖNLEME YOLLARI
 • DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURULUŞLARINDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MEVCUT DURUM
 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN UYGULANMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE YÖNETİMİN ÖNEMİ
 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA (HASTANELER, HEMODİYALİZ MERKEZLERİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ, AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ) RİSK ANALİZLERİ
 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA KİMYASAL VE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
 • HASTANE PERSONELLERİNDE, İŞ KAZALARI ve ENFEKSİYON KONTROLÜ, HASTANELERDE KONTAMİNE ENJEKTÖR UCU VE DİĞER KESİCİ DELİCİ ALETLERİN SEBEP OLDUĞU YARALANMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIKLARI VE SEBEPLERİ
 • SAĞLIK  PROFESYONELLERİNDE  EL YIKAMA BİLİNCİ OLUŞTURMA, HİJYEN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME
 • RADYOLOJİ ÜNİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 • İŞ HİJYENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİN’DEKİ ROLÜ
 • ACİL DURUM EYLEM PLANI NASIL OLMALIDIR?
 • LABORATUVARLARDA ÇALIŞANLARININ MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) KULLANIM DURUMLARI
 • MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
 • AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 • İŞ KAZALARI,  ANALİZİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
 • TESİS GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ
 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ, STRES YÖNETİMİ
 • İŞ YERİ HEKİMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ ROLÜ, KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN SAĞLIK KURULUŞLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
 • HASTANE TEKNİK BAKIM BİRİMİ İSG FAALİYETLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ ÖNEMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SAĞLIK PROFESYONELLERİ EĞİTİMİ, ÖNEMİ VE İZLENMESİ
 • İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ
 • HASTALIKLARDAN KORUNMA PRENSİPLERİ VE TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI
 • TÜRKİYE ‘DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
 • SAĞLIK SEKTÖRÜNDE, SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN, KİLİTLEME VE ETİKETLEMENİN ÖNEMİ