Ana Konular

 • Afetlerde Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Afetlerin Sağlık Çalışanları Üzerine Fiziksel ve Psikososyal Etkileri
 • Kentsel Arama Kurtarma Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Afet ve Acil Müdahâle Çalışanlarının Karşılaşabileceği İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri
 • Afet ve Acil Durumlarda Kişisel Koruma Teknolojisi
 • Afet ve Acil Durum Planlaması
 • Teknolojik Afetler
 • Endüstriyel Kazalar ve Büyük Endüstriyel Kazalar
 • Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Kuruluşlarında, Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde Mevcut Durum
 • Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanma Sürecinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
 • Ekip Çalışması ve İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu
 • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Önleme Yolları
 • İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinde Yönetimin Önemi
 • Sağlık Kuruluşlarında (Hastaneler, Hemodiyaliz Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ) Risk Analizleri
 • Sağlik Kuruluşlarinda Kimyasal ve Fiziksel Risk Etmenleri
 • Hastane Personellerinde, İş Kazaları ve Enfeksiyon Kontrolü, Hastanelerde Kontamine Enjektör Ucu Ve Diğer Kesici Delici Aletlerin Sebep Olduğu Yaralanmalarının Önüne Geçmek İçin Alınması Gereken Önlemler
 • Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları ve Sebepleri
 • Sağlik  Profesyonellerinde  El Yikama Bilinci Oluşturma, Hijyen Ve Güvenlik Önlemleri
 • Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddeti Önleme
 • Radyoloji Ünitelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Iş Hijyeni Iş Sağliği Ve Güvenliğin’deki Rolü
 • Acil Durum Eylem Planı Nasıl Olmalıdır?
 • Laboratuvarlarda Çalışanlarının Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Msds) Kullanım Durumları
 • Meslek Hastaliklarinin Önlenmesinde Ergonominin Önemi
 • Iş Sağliği Ve Güvenliği Kurallari Ve Güvenlik Kültürü
 • Avrupa Birliği Ülkelerinde Iş Sağliği Ve Güvenliği Uygulamalari
 • İş Kazaları, Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi
 • Tesis Güvenliği ve İş Sağlığı, Güvenliği
 • Sağlik Kuruluşlarinda Psikososyal Risk Etmenleri, Stres Yönetimi
 • İş Yeri Hekimlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarındaki Rolü, Karşılaştıkları Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
 • İsg Yönetim Sistemi Uygulayan Sağlık Kuruluşlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Maliyetlerinin İncelenmesi
 • Hastane Teknik Bakim Birimi Isg Faaliyetleri Ve Güvenlik Tedbirleri
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlarının Karşılaştığı Zorluklar Ve Mesleki Sorumluluk Sigortasının Önemi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sağlık Profesyonelleri Eğitimi, Önemi Ve İzlenmesi
 • Iş Sağliği, Güvenliği Ve Atik Yönetimi
 • Hastalıklardan Korunma Prensipleri Ve Tekniklerinin Uygulanması
 • Türkiye ‘De İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı
 • Sağlik Sektöründe, Sağlik Ve Güvenlik Işaretlerinin, Kilitleme ve Etiketlemenin Önemi