Sağlık Akademisyenleri Dergisi

 
 

 

SAĞLIK
AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ

Health Care Academician Journal
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/indexes
Mevcut Yayın: 2022, Cilt: 8, Sayı: 3
ISSN               : 2148-7472 --  ISSN (Online): 2636-7572
BASIM           : Yılda 4 Defa Yayımlanır
YAYIMCI        : Dünya Bilimsel Ar. Yay. Tur. Kongre Org. Ltd. Şti.
EDİTÖRLER   : Prof.Dr. Seval AKGÜN, Dr.Öğr.Üyesi Ali ARSLANOĞLU, Dr. Serdal KEÇELİ,
İletişim          : Müzeyyen BAYDOĞRUL muzeyyen@dunyacongress.com

ü  Dergimiz Akademik teşvik yönetmeliğine uygundur. Alan indexli taranan dergidir.
ü  Yayınlanan makaleler katılan Akademisyenler tarafından akademik teşvik puan hesaplamasında kullanılabilir
ü  Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Hakemli bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.
ü  Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.
ü  İlk sayıdan itibaren yayınlanan tüm makaleler DOI numarası almaktadır.
ü  Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, "İndex Copernicus, Ebsco Central & Eastern European Academic Source, EBSCO CINAHL, EuroPub,  Sobiad, Asos İndex, Turk Medline, Google Sholar, Dergipark,  Türkiye Atıf Dizini" tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.
ü  Sağlık Akademisyenleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.
ü  Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makale ve yazı metinleri ve makalelerin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.
ü  Sağlık Akademisyenleri Dergisinin tüm basım ve yayın hakları Dünya Bilimsel Araş. Yay. Proj. Tur. Kongre Org. San. Tic. Ltd. Şti’ ne aittir.
ü  Kongrelerimizde sunulan tüm sunumlar, dergi bilimsel komitesi tarafından ayrıca değerlendirilip onay gördükten sonra, 2022 yılı sonuna kadar, ücretsiz olarak yer alabilmektedir.


DERGİMİZİN TARANDIĞI DİZİNLER
İndex Copernicus

https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Akademisyenleri%20Dergisi

Ebsco Central & Eastern European Academic Source

https://www.ebsco.com/products/research-databases/central-eastern-european-academic-source-ceeas

EBSCO CINAHL

https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-ultimate

EuroPub

https://europub.co.uk/journals/29247

Sobiad

https://atif.sobiad.com/

Asos İndex

https://asosindex.com.tr/

Turk Medline

http://www.turkmedline.net

Google Sholar

https://scholar.google.com.tr/

Dergipark

https://dergipark.org.tr/tr/

Türkiye Atıf Dizini

https://www.atifdizini.com/

Araştırmax

https://arastirmax.com/tr